Skip to main content

Salon kosmetyczny jest miejscem, w którym obecność drobnoustrojów jest nieuchronna. Oprócz zabiegów pielęgnacyjnych dość często wykonuje się zabiegi upiększające związane z naruszeniem ciągłości tkanek. Odpowiednio dobrane artykuły jednorazowe i bezwzględnie realizowana procedura higieny, zapewnia bezpieczeństwo oferowanych usług i redukuje ryzyko zakażenia, w relacji klient - pracownik.

Kluczowym postępowaniem, które powstrzymuje ryzyko zakażeń przenoszone przez drobnoustroje patogenne jest ścisłe przestrzeganie procedur związanych:

  • z dezynfekcją rąk własnych i klienta
  • sterylizacją narzędzi,
  • dezynfekcją sprzętu oraz powierzchni w miejscu objętym zabiegiem.

Jednym z ważnych walorów prowadzenia salonu kosmetycznego bez wątpienia jest wysoki poziom świadczonych usług oraz kompetentne podejście do klienta. Trzymanie się tych zasad jest jednoznaczne z zachowaniem wysokiego standardu czystości mikrobiologicznej. Każdy zabieg związany z bezpośrednim kontaktem z klientem niesie ryzyko zakażeń poprzez przenoszenie drobnoustrojów patogennych mogących być przyczyną wielu groźnych chorób. Drobnoustroje bytujące na skórze człowieka po przerwaniu ciągłości skóry mogą wniknąć w głąb tkanek i być przyczyną zakażenia endogennego. W przypadku używania narzędzi wielokrotnego użytku nieprawidłowo zdezynfekowanych i niesterylnych może dojść do zakażenia egzogennego.

Klasyfikacja najbardziej prawdopodobnych zakażeń (krwiopochodnych, bakteryjnych, grzybiczych) w relacji klient – pracownik:

  • Wirusowe zapalenie wątroby typu B, C, HBV, HCV,HIV,
  • bakteriami chorobotwórczymi np. gronkowcem,
  • zakażenie skóry wywołane przez grzyby.

W odniesieniu do w/w grup zagrożeń zakażeniem,  istnieją skuteczne działania profilaktyczne mające uchronić zdrowie człowieka, są to m.in.:

  • Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku,
  • mycie i dezynfekcja rąk kosmetyczki i skóry klienta przed zabiegiem,
  • mycie i dezynfekcja powierzchni objętej zabiegiem,
  • postępowanie z odpadami.

W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia narzędzia, które nie naruszają ciągłości skóry należy po każdym użyciu dokładnie umyć i poddać procesowi dezynfekcji chemicznej, natomiast te narzędzia, które naruszają ciągłość skóry po dezynfekcji i myciu, należy bezwzględnie zastosować proces sterylizacji.

Dezynfekcja (odkażanie) – proces, mający na celu zmniejszenie ilości drobnoustrojów chorobotwórczych w formie wegetatywnej do poziomu bezpiecznego dla człowieka . dezynfekcję można przeprowadzić za pomocą środków fizycznych i chemicznych.

Sterylizacja – proces mający na celu usunięcie wszystkich drobnoustrojów, zarówno w formie wegetatywnej, jak i przetrwalników.

Jak wygląda proces dezynfekcji i sterylizacji narzędzi w gabinecie AQUAOO?

W Aquaoo narzędzia wielkokrotnego użytku w pierwszej kolejności są poddane kąpieli w myjce ultradźwiękowej w aktywnym płynie Prosept sonic. Następnie przeprowadzamy sterylizację tych narzędzi w autoklawie medycznym Steamjet. Kompaktowy autoklaw parowy klasy B posiadający certyfikat CE, wyprodukowany zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 13060 dotyczącej małych sterylizatorów parowych.Sterylizatory medyczne klasy B należą do najbardziej zaawansowanych sterylizatorów parowych pod względem skuteczności sterylizacji narzędzi, każdego rodzaju.

Narzędzia wykonane z materiału zabraniające poddanie procesowi sterylizacji, dezynfekuje przy użyciu odpowiednich preparatów zadeklarowanych przez producenta jako środek do dezynfekcji narzędzi. Dezynfekcji nie stosuję jako zastępczej metody sterylizacji, w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie poziomu czystości mikrobiologicznej narzędzi, możliwy tylko dzięki metodzie sterylizacji. Produkty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni są substancjami chemicznymi czyli niebezpiecznymi dla zdrowia dlatego używam ich zgodnie z zaleceniami producenta.

Tak więc, jak bardzo jest ważna higiena w salonie kosmetycznym?

Prowadzenie salonu kosmetycznego czy świadczenie usług upiększających związanych z naruszeniem ciągłości skóry wymaga przygotowania, wiedzy i odpowiedzialności za czystość, higienę miejsca pracy oraz bezpieczeństwo klientów i własne. Klient powinien mieć pewność , że jego zdrowiu nic nie zagraża . Odczuwać komfort, spokój i czerpać przyjemność z przeprowadzanego zabiegu . Dlatego też, rzetelnie podchodzę do każdego procesu sterylizacji i dezynfekcji narzędzi oraz sumienie prowadzę dokumentację, która jest dla mnie bardzo ważna oraz dostępna dla moich klientów.

Close Menu

AQUAOO profesjonalny salon kosmetyczny Miechów | Chill & beauty